Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Greendeal NL getekend

Morssinkhof - Rymoplast ondertekent de Nederlandse Green Deal voor kunststof recycling

Morssinkhof-Rymoplast heeft de Nederlandse Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ ondertekend.

Recycling van plastics is van belang in het streven naar een circulaire economie. En omdat plastics veelal gemaakt worden op basis van fossiele grondstoffen, leidt de verbranding van plastics in het afvalstadium tot broeikasgasemissies. Deze uitstoot kan in Nederland en in Europa fors worden teruggebracht als het volume en de kwaliteit van plastic recycling sterk vergroot wordt.

Voor bedrijven in de kunststof waardeketen is het van belang om transparante en betrouwbare claims te kunnen maken voor wat betreft het percentage gerecycleerd plastic in hun producten. Vandaag hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de branche verenigingen van de kunststoffen industrie (NRK en NRK-Recycling, PlasticsEurope Nederland), BASF, Morssinkhof-Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN een green deal ondertekend om een aanpak te ontwikkelen om het aandeel recyclaat in een tussen- of eindproduct op transparante en verifieerbare wijze vast te stellen. Vooral in de transitiefase waarin de hoeveelheden recyclaat nog niet toereikend zijn, zal de industrie gradueel het aandeel recyclaat laten toenemen, veelal door het bij te mengen met de fossiele grondstoffen.

De ontwikkeling van een dergelijke methodiek vereist een diepgaand begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van kunststof ketens, van verwerking van kunststof reststromen tot en met de productie van eindproducten. Daarnaast is kennis en ervaring nodig over de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. Transparantie in de hele kunststof keten is essentieel, de te ontwikkelen methodiek moet bruikbaar zijn voor alle bedrijven in deze keten.