Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Image3

Morssinkhof - Rymoplast invests in new recycling plant in Belgium for PET recycling

Fost Plus heeft Morssinkhof Rymoplast een 9-jarig contract gegund voor de recyclage van jaarlijks 10.500 ton PET-schaaltjes en 17.000 ton PET-flessen. MOPET België, de nieuwe mechanische recyclagefabriek die hiervoor in Neufchâteau gebouwd zal worden, mag zich daardoor tot de Europese voorlopers rekenen wat betreft de efficiënte recyclage van PET-schaaltjes, op grote schaal. Het grootste deel zal bovendien naar een tray-to-tray toepassing gaan. Daarbovenop recycleert MOPET België heldere transparante, blauwe transparante, gekleurde transparante en opake PET-flessen; voor een belangrijk aandeel tot nieuwe flessen. De locatie in Neufchâteau biedt bovendien ruimte voor de bouw van een geavanceerde recycling fabriek op basis van Cure Technology. Deze technologie zal het mogelijk maken om een transparant gerecycled PET te maken van complexe en gekleurde verpakkingen, zodat alle ingezamelde PET verpakkingen hun weg vinden in hoogwaardige toepassingen.

Stefan Morssinkhof: “Wij investeren 30 miljoen euro in de bouw van deze fabriek, die een nieuwe norm zal vaststellen voor de recyclage van complexe PET-verpakkingen zoals PET-schaaltjes en opake PET-flessen. Wij zijn er trots op dat wij onze activiteiten in PET Recycling kunnen uitbreiden in België, als recyclagehub in het hart van Europa.”

English:

Fost Plus has awarded Morssinkhof Rymoplast Group a nine-year contract for the annual recycling of 10,500 tonnes of PET trays and 17,000 tonnes of PET bottles. MOPET Belgium, the new mechanical recycling plant that will be built for this purpose in Neufchâteau, will be revolutionary at the European level in terms of efficient, large scale recycling of PET trays. In addition, the majority will be used for a tray-to-tray application. MOPET Belgium will also recycle transparent clear, transparent blue, transparent colored and opaque PET bottles; a large part of which will be used to produce new bottles. The site in Neufchâteau moreover offers us space to build an advanced recycling facility based on Cure Technology. This technology will enable us to produce a transparent recycled PET out of complex and colored packaging, and will ensure that all collected PET packaging will be used in high end applications.

Stefan Morssinkhof: “We are investing EUR 30 million to build this new plant, which will set a new standard in the recycling of complex PET materials such as PET trays and opaque PET bottles. We are proud to be able to extend our activities in PET recycling to Belgium, a recycling center at the heart of Europe”.

Stefan Morssinkhof Fostplus fabriek