Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Plastic slierten reepjes rook blauw

Een circulaire economie en de inzet van recyclaat

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheid krijgt de laatste jaren terecht een steeds prominentere rol in onze samenleving. Bij het formuleren van landelijke en Europese doelstellingen worden de pijlen gericht op een circulaire economie, waarin ook plastics niet langer als een afvalstroom worden gezien maar als een grondstof. De infrastructuur voor de inzameling en sortering van plastic afvalstromen vindt daarom een vlucht.

Reduceren van de CO₂ footprint

Een belangrijke indicator voor duurzaamheid is de CO₂ footprint van onze maatschappij. Het verlagen van de CO₂ footprint draagt bij aan de continuïteit van onze wereld en is daarom van essentieel belang. De grote uitdagingen voor de toekomst zullen zijn om een oplossing te vinden voor de uitputting van natuurlijke grondstoffen, energiebesparingen te realiseren en de afvalberg te verminderen. Bedrijven en instellingen hebben dit vertaald naar een beleid voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Een manier om hieraan invulling te geven is een weloverwogen gebruik van grondstoffen, een gedegen afvalmanagement en waar mogelijk het hergebruik van primaire grondstoffen.

Design for Recycling

Kunststof recycling begint niet bij het inzamelen van kunststof uit- en afvalstormen, maar bij de ontwikkeling van producten. Door in de ontwerpfase ook na te denken voor de mate van recyclebaarheid van een product vergroot u de kans dat de grondstoffen behouden kunnen blijven. De term 'Design for Recycling' staat daarmee ook centraal in de transitie naar een circulaire economie. Een product of verpakking heeft een bestaansrecht omdat het een functie vervult, bijvoorbeeld de houdbaarheid van voedingsmiddelen. Er zijn complexe verpakkingen die het mogelijk maken om voedingsmiddelen voor langere tijd te behouden voor consumptie. Dat draagt bij aan het optimaliseren van de voedselketen, maar de recycling van dit soort producten en verpakkingen is gelimiteerd.

Het is in onze ogen een uitdaging om een optimale balans te vinden tussen de functionaliteit van de product verpakking en de mate van recyclebaarheid effectief tot hun recht komen.

Recycling van plastic afvalstromen

Door kunststof uit- en afvalstromen aan te bieden voor recycling, wordt de basis gelegd voor een duurzame inzet van kunststoffen. Met het inzetten van een herwonnen grondstof voor het vervaardigen van uw kunststof verpakkingen of producten, levert u een directe bijdrage aan het verlagen van de CO₂ footprint. Daarmee draagt u bij aan het realiseren van de nationale en internationale targets voor de inzet van recyclaat en gerelateerde pledges.

Onze bijdrage

Met kennis en ervaring in het recyclen van kunststof uit- en afvalstromen én als leverancier van herwonnen grondstoffen kan Morssinkhof - Rymoplast u en uw organisatie adviseren over recyclingsvraagstukken. Onze oplossingen helpen u om op een economisch verantwoorde wijze het hergebruik van grondstoffen te optimaliseren, energieconsumptie te minimaliseren en de uitstoot van CO₂ te beperken. De producten en diensten van Morssinkhof - Rymoplast worden ondersteund door certificering, Life Cycle Analyses en rapporten van gerenommeerde onderzoeksinstellingen.