Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Plastic slierten reepjes rook blauw

Privacy statement (sollicitanten)

Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens zodat deze in overeenstemming zijn met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Morssinkhof - Rymoplast slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wilt, kunt u op de website een contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, email en telefoonnummer. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en/of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering is alleen mogelijk als de gegevens niet langer relevant zijn. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u verzoeken om een identificatie. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Morssinkhof - Rymoplast neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Morssinkhof - Rymoplast gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en/of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering is alleen mogelijk als de gegevens niet langer relevant zijn. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u verzoeken om een identificatie. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Veranderingen

Het privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot een wijziging van dit beleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Morssinkhof - Rymoplast / contact@morssinkhofplastics.nl