Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Plastic slierten reepjes rook blauw

De basisprincipes van kunststof recycling

Recycling is het creëren van een gesloten grondstof kringloop. Het streven is om afval- of uitvalstromen, zonder kwaliteitsverlies, opnieuw als herwonnen grondstof in te zetten voor het maken van een eindproduct. Morssinkhof - Rymoplast is actief in zowel mechanische als chemische recycling van kunststoffen met als doel duurzaam gebruik van grondstoffen mogelijk maken.

Mechanische recycling

Mechanische recycling is het mechanisch bewerken van kunststof uitval- en afvalstromen door middel van sortering, verkleining, reiniging en opwaardering zonder daarbij de chemische samenstelling van het materiaal significant te veranderen. Met deze bewerkingstechnieken wordt een herwonnen grondstof geproduceerd die ingezet kan worden voor een nieuwe toepassing, waardoor een nieuwe levenscyclus ontstaat.

Mechanische recycling is goed toepasbaar voor mono-stromen: een monostroom bestaat veelal uit één of enkele polymeersoorten en is in de meeste gevallen apart ingezameld. Een vereiste is dat, indien er meer dan één polymeertype gebruikt is in de verpakking of het product, deze middels mechanische technieken te scheiden zijn.

Chemische recycling
Voor kunststofafvalstromen die samengesteld zijn uit verschillende polymeersoorten is het in bepaalde gevallen niet mogelijk om deze mechanisch te scheiden. Een voorbeeld daarvan zijn meerlaagse verpakkingen of andere complexe kunststoffen. Hiervoor is chemische recycling een geschikte oplossing om de grondstoffen terug te winnen.

Chemische recycling is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Bij chemische recycling worden chemische processen gebruikt om kunststof af te breken, te zuiveren en vervolgens vanuit de schone bouwstenen een nieuw polymeer te maken.

Samen met partnerbedrijven DSM-Niaga en Cumapol werkt Morssinkhof - Rymoplast aan een de-polymerisatie techniek onder de naam CuRe Technology. Voor meer informatie over CuRe Technology, klikt u op onderstaande button.